คลินิกทันตกรรม
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกร
สร้างโอกาสให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม
ตารางนัดหมอ
* หมายเหตุ : คิวในการเข้ารักษา
คิวเต็ม
ยังสามารถรับคิวได้
ว่าง
*ผู้ขอนัดการรักษาผ่านทางเวปไซต์จะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น ลงทะเบียน
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด