News
ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 4 th online Webinar
ต้อนรับผู้เยี่ยมชมดูการดำเนินงาน
คณะนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
การศึกษาดูงาน
ทันตแพทย จาก โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตกรรมครอบครัวและชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัญญาเพื่ออนุญาตให้ บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก
ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่ออนุญาตให้ บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่วิจัย คิดค้น พัฒนาได้จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมีนายปรีชา พันธุ์ติเวช คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือซึ่งมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้ลงนาม ในสัญญาอนุญาตร่วมกับนางสาวอาภาภรณ์ ดรงค์เดชกุล กรรมการบริหาร บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การลงนามอนุญาตในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในงานด้านทันตกรรม สามารถพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยไปส่งต่อให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม และประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
วารสาร
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ ๒
มอบทุนเพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ในวันที่อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้มอบทุนจำนวน 1 ล้านบาท จากกองทุนนครินทร์ทันตรักษ์ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒศิริ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 2nd online Webinar ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!
ในหัวข้อ Management of extraction site for implant placement in esthetic region โดย Clin Assoc. Prof. Bach Le from Dept. of OMS, USC
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 2 3 4 5

 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด