ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนกผลิตอาหารทางการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 - 35 ปี
2. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 

ลักษณะงาน

1. เตรียมความพร้อมก่อนการผลิต
2. ควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
3. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร
4. พิจารณาแนวทางแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
 

ความรู้ความสามารถ

1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบผลิตอาหารแบบปลอดเชื้อ
2. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 22000, HACCP หรือ GMP (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
3. ค่ารักษาทางทันตกรรม
4. ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. ประกันอุบัติเหตุ กรณีเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด

** วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (08.00 - 17.00 น.)

สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย ฯลฯ มาที่ แผนกบุคคล
E-mail : Kdif.hr@gmail.com หรือ ที่อยู่ 157/4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สอบถามข้อมูล www.dent-in-found.org
โทร 0 2318 2351-5 ต่อ 1417 (คุณนัทธ์ชวัล กาจกล้า)

ดาวน์โหลดใบสมัคร


สมัครงาน
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

กรุณาระบุแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) (* ชื่อ file ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) :
หมายเหตุ


 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด