ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านทันตกรรมสู่ประชาชน

 

กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านทันตกรรมสู่ประชาชน
     

       จากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา)  http://www.dent-in-found.org/newdesign/research/detail?p=7 และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก) http://www.dent-in-found.org/newdesign/research/detail?p=8 

      ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ จนได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ จึงสานต่อพันธกิจโดยการจัดกิจกรรมนำร่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ

                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดรับผลิตภัณฑ์ 

• มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเฉพาะกิจตามประกาศของมูลนิธิฯ

แจกบัตรคิวเวลา 13.00 น. รายละเอียด/หลักเกณ์การขอรับแสดงดังภาพด้านล่างนี้


 

• รพ.ราชวิถี แผนกทันตกรรม

• สสจ.สรุบุรี แผนกทันตสาธารณสุข

• รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช แผนกทันตกรรม

• รพ.มะเร็งอุบลราชธานี แผนกทันตกรรม

• รพ.ไทรน้อย กลุ่มงานการพยาบาล

• รพ.ศิริราช ห้องสุขศึกษา แผนกรังสีรักษา

• รพ.วัฒนานคร แผนกทันตกรรม จ.สระแก้ว

 

ทั้งนี้..ยังมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่รับผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปากไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลโดยตรง หากท่านเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์กับทางโรงพยาบาลที่ท่านรักษาได้เช่นกัน

 

 

 

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ”
ระหว่าง มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ทีเซลส์
ให้บริการทันตกรรม...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2563
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการทันตกรรม...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2563
อธิบดีกรมอนามัย และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ร่วมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข ได้เข้าพบ ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิฯ โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ และทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผอ.คลินิกทันตกรรมมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด