ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านทันตกรรมสู่ประชาชน

 

กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านทันตกรรมสู่ประชาชน
     

       จากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา)  http://www.dent-in-found.org/newdesign/research/detail?p=7 และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก) http://www.dent-in-found.org/newdesign/research/detail?p=8 

      ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ จนได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ จึงสานต่อพันธกิจโดยการจัดกิจกรรมนำร่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ

                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดรับผลิตภัณฑ์ 

• มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเฉพาะกิจตามประกาศของมูลนิธิฯ

แจกบัตรคิวเวลา 13.00 น. รายละเอียด/หลักเกณ์การขอรับแสดงดังภาพด้านล่างนี้


 

• รพ.ราชวิถี แผนกทันตกรรม

• สสจ.สรุบุรี แผนกทันตสาธารณสุข

• รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช แผนกทันตกรรม

• รพ.มะเร็งอุบลราชธานี แผนกทันตกรรม

• รพ.ไทรน้อย กลุ่มงานการพยาบาล

• รพ.ศิริราช ห้องสุขศึกษา แผนกรังสีรักษา

• รพ.วัฒนานคร แผนกทันตกรรม จ.สระแก้ว

 

ทั้งนี้..ยังมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่รับผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปากไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลโดยตรง หากท่านเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์กับทางโรงพยาบาลที่ท่านรักษาได้เช่นกัน

 

 

 

 

พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา
พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด