ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านทันตกรรมสู่ประชาชน

 

กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านทันตกรรมสู่ประชาชน
     

       จากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา)  http://www.dent-in-found.org/newdesign/research/detail?p=7 และโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจลสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก) http://www.dent-in-found.org/newdesign/research/detail?p=8 

      ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ จนได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ จึงสานต่อพันธกิจโดยการจัดกิจกรรมนำร่องการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ

                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดรับผลิตภัณฑ์ 

1. มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเฉพาะกิจตามประกาศของมูลนิธิฯ

แจกบัตรคิวเวลา 13.00 น. รายละเอียด/หลักเกณ์การขอรับแสดงดังภาพด้านล่างนี้


 

2. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ 054-335262-8 ต่อกลุ่มงานทันตกรรม

 

ทั้งนี้..ยังมีโรงพยาบาลจำนวนมากที่รับผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปากไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลโดยตรง หากท่านเป็นผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์กับทางโรงพยาบาลที่ท่านรักษาได้เช่นกัน

 

 

 

 

กองนวัตกรรมและวิจัย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ตอนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จาก กองนวัตกรรมและวิจัย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค #กรมควบคุมโรค เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในส่วนงานวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการส่งมอบให้ประชาชน
งานแข่งขันวิ่งการกุศล Dental Innovation Run (ครั้งที่ 1)
ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมงานแข่งขันวิ่งการกุศล Dental Innovation Run (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวาระครบรอบ 10 ปี มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด