ข่าวประชาสัมพันธ์
กองนวัตกรรมและวิจัย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ตอนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
จาก กองนวัตกรรมและวิจัย
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค #กรมควบคุมโรค
เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในส่วนงานวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการส่งมอบให้ประชาชน

โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
ร่วมบรรยายถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกระบวนการดำเนินงาน

พร้อมนำคณะฯ เดินดูงานส่วนงานวิจัย งานผลิต และงานประกันคุณภาพ รวมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทันตสาธารรณสุข ของในหลวง ร. 9 และพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของ ร.9 อีกด้วย

ทั้งนี้ได้สานสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการที่ดีสู่สังคมต่อไป

 

พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา
พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
ขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
ขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด