ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม ISO22000:2018 และอบรม IQA

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อบรมเจ้าหน้าที่ในระบบคุณภาพ Food Safety Management System: FSMS

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ จาก ISO 22000:2005 เดิม เป็น ISO 22000:2018 ปัจจุบัน

อีกทั้งได้เพิ่มการอบรมและ Workshop Internal Quality Audit  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในด้านการตรวจติดตามภายในองค์กรอีกด้วย

พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา
พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด