ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้รับการตรวจมาตรฐานอาหารฮาลาล

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับได้รับการตรวจติดตามคุณภาพเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้การผลิตอาหารหรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นไปตามบัญญัติศาสนา

อิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ 

 

พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา
พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด