ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวรวุฒิ กุลแกล้ว เลขาธิการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์

ได้รับมอบอำนาจจากศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกำพุช ประธารกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามสัญญากับ

นายวิรัตน์  คุณารัตนอังกูร กรรมการ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด และ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  รองประธาน บริหารบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทสไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อดำเนินการวิจัยและผลิตรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา ณ อาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
เปิดรับอาสาสมัคร ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการ "วิจัยผลของเจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซีต่อการกำจัดพิษของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่"
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์
คณะอนุ กมธ. การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ใน กมธ. สาธารณสุข กษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
คณะอนุ กมธ. การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ใน กมธ. สาธารณสุข กษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด