ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย โครงการรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวรวุฒิ กุลแกล้ว เลขาธิการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์

ได้รับมอบอำนาจจากศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกำพุช ประธารกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามสัญญากับ

นายวิรัตน์  คุณารัตนอังกูร กรรมการ บริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด และ นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล  รองประธาน บริหารบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทสไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อดำเนินการวิจัยและผลิตรากฟันเทียม รุ่น 5 ธันวา ณ อาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สวนนครินทรทันตรักษ์
ประวัติความเป็นมาของพระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศ การแจกผลิตภัณฑ์
ประกาศ การแจกผลิตภัณฑ์ ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด