ข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถขอรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ "โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี"ฟรี

ข่าวดี
กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยนวัตกรรม
ตามพระราชดำริด้านทันตสาธรณสุขสู่ประชาชน

ผลิตภัณฑ์เจลลีี่โภชนา
ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก

สามารถขอรับได้ที่ "โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี"
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 15.00 น.
เฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สวนนครินทรทันตรักษ์
ประวัติความเป็นมาของพระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศ การแจกผลิตภัณฑ์
ประกาศ การแจกผลิตภัณฑ์ ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด