ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำโดย ผศ.ทพ.ยศนันท์ จันทรเวคิน ได้นำเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายพงษ์ธร เหมาอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่านการผลิตและวิศวกรรม ให้การต้อนรับ

โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมฟังบรรยายและเยี่ยมชมรวม 4 ส่วนงาน คือ

  1. งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  2. งานการผลิตอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  3. งานการประกันคุณภาพ
  4. งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม

นอกจากนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามรพระราชดำริ ด้านทันตสาธารณสุข จัดแสดงรวม 7 โครงการ

รวมทั้งได้เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรามนาชชนนี ณ สวนนครินทรทันตรักษ์ สวนที่สร้างขึ้นจากภาพความทรงจำทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ทั้งนี้การเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการทันตกรรม


 

 

การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด