ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และได้นำพานิสิตเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 4 ส่วนงาน คือ

  1. งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  2. งานการผลิตอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  3. งานการประกันคุณภาพ
  4. งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม

นอกจากนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามรพระราชดำริ ด้านทันตสาธารณสุข จัดแสดงรวม 7 โครงการ

รวมทั้งได้เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรามนาชชนนี ณ สวนนครินทรทันตรักษ์ สวนที่สร้างขึ้นจากภาพความทรงจำทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ทั้งนี้การเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการทันตกรรม

 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU)​ ด้านการต่อต้านการทุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม​เพื่อปลูกฝังค่านิยม​ ความซื่อสัตย์​สุจริต​ และความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ​ ศาสนา​ และ​พระมหากษัตริย์​
กิจกรรมทำบุญ​เพื่อถวาย​เป็น​พระราช​กุศล​เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วันสวรรคต​ 13​ ตุลาคม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด