ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU)​ ด้านการต่อต้านการทุจริต

12​ ตุลาคม​ 2563​ -​ ​ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ โดย​ ศาสตรา​จารย์​ (พิเศษ)​ ทันตแพทย์​หญิง​ ท่านผู้หญิง​ เพ็ชร​า​ เตชะกัมพุช​

ประ​ธานกรรมการ​มูลนิธิ​ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU)​ ด้านการต่อต้านการทุจริต​ กับมูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ โดย​ ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​

วิชา​ มหา​คุณ​ ประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​ฯ ซึ่งบันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม​เพื่อปลูกฝังค่านิยม​ ความซื่อสัตย์​สุจริต​

และความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ​ ศาสนา​ และ​พระมหากษัตริย์​ เป็นระนะเวลา ​ 3​ -​ 5​ ปี โดยจัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น 5 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด