ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก

การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย

โดยในวันที่ 5 มกราคม 2564 ศาสตรา​จารย์​ (พิเศษ)​ ทันตแพทย์​หญิง​ ท่านผู้หญิง​ เพ็ชร​า​ เตชะกัมพุช​ ประ​ธานกรรมการมูลนิธิ​ทันตนวัตกรรมฯ

ได้มอบให้นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เป็นผู้ลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ห้องประชุมชั้น 5 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เพื่อร่วมมือดำเนินงานภายใต้ "โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก"

 

 

ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU)​ ด้านการต่อต้านการทุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม​เพื่อปลูกฝังค่านิยม​ ความซื่อสัตย์​สุจริต​ และความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ​ ศาสนา​ และ​พระมหากษัตริย์​
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด