ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กรรมการมูลนิธิฯ  นายวรรุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ  รศ.ดร. หริส สูตะบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส ผอ. สวทช. และ  ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบบริการและคลินิกทันตกรรม ร่วมพิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9)  ณ อาคารสำนักงานกลาง ส่วน Incubator Wing ชั้น 3  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ต. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป โดยให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง 
ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่เบอร์ 02-564-6960 ต่อ 17, 18 หรือ 098-2804377

มอบทุนเพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
ในวันที่อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้มอบทุนจำนวน 1 ล้านบาท จากกองทุนนครินทร์ทันตรักษ์ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒศิริ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 2nd online Webinar ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!
ในหัวข้อ Management of extraction site for implant placement in esthetic region โดย Clin Assoc. Prof. Bach Le from Dept. of OMS, USC
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด