ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนเพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง

ในวันที่อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้มอบทุนจำนวน 1 ล้านบาท จากกองทุนนครินทร์ทันตรักษ์ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒศิริ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำหรับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป และได้เข้าเยี่ยมชมดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนงานด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ โดยได้มีการเยี่ยมชมใน จตุรทันตสถานที่สำคัญของมูลนิธิฯ คือ

1. คลินิกทันตกรรม ศรท. พระราม9

2. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่างๆของมูลนิธิ ฯ

3. นิทรรศการ ทันตภักดี

4. พิพิธภัณฑ์ ทันตราชกิจรำลึก และ

5. สวนนครินทร์ทันตรักษ์

6. โรงงานผลิต เจลลี่โภชนาและน้ำลายเทียม พระรามเก้า

ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 4 th online Webinar
ในหัวข้อCurrent Management of Craniomaxillofacial Trauma โดย Professor  Larry L. Cunningham DDS,MD, FACS., Chair of Oral and Maxillofacial Surgery and the Associate Dean of Hospital Affairs, Texas, USA ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 20.00-21.30 น.   ทาง Online Webinar
ต้อนรับผู้เยี่ยมชมดูการดำเนินงาน
คณะนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ต้อนรับผู้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ทันตแพทย จาก โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตกรรมครอบครัวและชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด