ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาเพื่ออนุญาตให้ บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก

ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่ออนุญาตให้ บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่วิจัย คิดค้น พัฒนาได้จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมีนายปรีชา พันธุ์ติเวช คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือซึ่งมี นายวรวุฒิ  กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้ลงนาม ในสัญญาอนุญาตร่วมกับนางสาวอาภาภรณ์ ดรงค์เดชกุล กรรมการบริหาร บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การลงนามอนุญาตในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในงานด้านทันตกรรม สามารถพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยไปส่งต่อให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม และประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 2565
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งโครงการ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขใน โครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”
ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 4 th online Webinar
ในหัวข้อCurrent Management of Craniomaxillofacial Trauma โดย Professor  Larry L. Cunningham DDS,MD, FACS., Chair of Oral and Maxillofacial Surgery and the Associate Dean of Hospital Affairs, Texas, USA ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 20.00-21.30 น.   ทาง Online Webinar
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด