ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

ทันตแพทย จาก โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตกรรมครอบครัวและชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนงานด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ งานด้านการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

รวมทั้งได้เดินเยี่ยมชมใน จุตรสถาน & 5 ทันตนวัตกรรม คือ

1. พิพิธภัณฑ์ ร.9 กับ ทันตราชกิจรำลึก

2. ห้องปฏิบัติการวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากหญ้าแฝก

3. คลินิกทันตกรรม ศรท.9 สาขา พระราม 9

4. นิทรรศการ ทันตภักดี

5. งานวิจัย Medical Foods & Medical Device

6. โรงงานผลิตระบบ UHT และ ระบบ Retort

ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 4 th online Webinar
ในหัวข้อCurrent Management of Craniomaxillofacial Trauma โดย Professor  Larry L. Cunningham DDS,MD, FACS., Chair of Oral and Maxillofacial Surgery and the Associate Dean of Hospital Affairs, Texas, USA ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 20.00-21.30 น.   ทาง Online Webinar
ต้อนรับผู้เยี่ยมชมดูการดำเนินงาน
คณะนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
สัญญาเพื่ออนุญาตให้ บริษัท บุญ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด