ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 2565

เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2565

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งโครงการ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกร หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สาขาพระราม 9 และสาขาคลองหลวง

โดยสาขาพระราม 9 นำทีมโดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม และ ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ และสาขาคลองหลวง นำทีมโดย ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์ จันทรเวคิน หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบริการคลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ร่วมกับ รศ.ดร.ทพ.สำเริง อินกล่ำ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำทีมทันตแพทย์มาเข้าร่วมการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขใน โครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”
ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 4 th online Webinar
ในหัวข้อCurrent Management of Craniomaxillofacial Trauma โดย Professor  Larry L. Cunningham DDS,MD, FACS., Chair of Oral and Maxillofacial Surgery and the Associate Dean of Hospital Affairs, Texas, USA ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 20.00-21.30 น.   ทาง Online Webinar
ต้อนรับผู้เยี่ยมชมดูการดำเนินงาน
คณะนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด