มูลนิธิน้ำเข้าเฝ้าในหลวงฯ
PSU Television
ฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน
PSU Television
โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน 999
PSU Television
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
PSU Television
การผลิตนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปาก
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทำอะไร
ที่มาและวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)
เพื่อสนองพระราชปณิภาณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มูลนิธิฯ จึงมีแผนดำเนินการลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยเริ่มจาก “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)” ตามแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2564
โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยง ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่นและรับรสกับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มประชากรไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบในรสชาติ (taste preference) ก่อนติดเชื้อกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลังติดเชื้อในกลุ่มประชากรไทย
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม
“30 บาทรักษาได้หรือไม่” จากคำรับสั่งของรัชกาลที่ 9 ครั้งนั้นจึงนำไปสู่การวิจัยและพัฒนารากฟันเทียมขึ้นในประเทศไทยและสามารถผลิตรากฟันเทียมขึ้นได้ครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550
ข่าวกิจกรรม
รากฟันเทียม PRK
รากฟันเทียม #PRK หนึ่งในนวัตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมรากฟันเทียมได้ มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการพิเศษ ฝังรากเทียมในราคา 28,000 บาท โดยราคานี้ครอบคลุมการฝังราก และการครอบฟันเทียม (Zirconia) แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองสิทธิ์พิเศษนี้ โทร : 098-2835313, 02-318-2815-7 ต่อ 1222
สมัครสมาชิก ศรท.9 Study Club ได้แล้ววันนี้
ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย
วารสาร
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ ๒
โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขใน โครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”
นครินทรทันตรักษ์สาร เล่มที่ 3
นครินทรทันตรักษ์สาร เล่มที่ 3 ในรูปแบบ E-Newsletter พร้อมนำเสนอคอลัมน์ดีๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานด้านทันตกรรม อ่านฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในเล่มต่อไปได้ที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามเพิ่มเติม studyclub.kdc9@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครงาน (Size 974.2 KB)
นิทรรศการประวัติความเป็นมาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (Size 56.3 MB)
นิทรรศการโครงการด้านทันตสาธารณสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Size 20.3 MB)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา (Size 1.95)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (Size 1.44 mb)
รายงานประจำปี 2561 (Size 29864kb)
รายงานประจำปี 2562 (Size 44.9mb)
รายละเอียดและใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ DRI (Size 212kb)
สวนนครินทรทันตรักษ์ (Size 3.50)
รายงานประจำปี 2563 (Size 59.7 MB)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer เรื่อง เจลลี่โภชนา (Size 897)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer เรื่อง เจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซี (Nutri-PEITC jelly) (Size 3.54)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) (Size 1.44)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer เรื่อง งานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังจบรังสีรักษา โดยผู้ป่วยมีภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย และกลืนลำบากโดยผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (Size 489)
วารสารวิชาการนานาชาติ โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Size 1.34)
ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (OMJ) มีแนวโน้มช่วยปรับสมดุลเชื้อราในช่องปาก และลดปริมาณเชื้อราสะสมในช่องปาก (Size 1.23)
ใบสมัครอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ (Size 217)
ประสิทธิภาพของวุ้นชุ่มปากในการบรรเทาอาการปากแห้งน้ําาลายน้อย (Size 509kb)
นครินทร์ทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 2 (Size 35.9)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Size 99.4)
ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงชั้น 3 อาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ (Size 402)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (Size 460)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (Size 128kb)
คู่มือการคัดกรองและวินิจฉัยโรคในช่องปาก-ทันตแพทย์ (Size 1887kb)
คู่มือการคัดกรองและวินิจฉัยโรคในช่องปาก-ทันตภิบาล (Size 1558kb)
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด