คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ไหน?

Q : จะขอรับผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปากต้องทำอย่างไร ?

A : 1. ติดต่อสอบถามตามช่องทางต่างๆ ว่ายังมีผลิตภัณฑ์แจกในวันศุกร์หรือไม่

ช่องการติดต่อสอบถาม ดังนี้

โทรศัพท์ 02 318 2351-5 ต่อ 1416 หรือ 1420

มือถือ 062 549 8146

Line ID : @dent_in_found

Facebook: dentalinnovation40

กิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์มีทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00

Q : ใครสามารถรับได้บ้าง ?

Q : ในการรับ 1 ครั้ง ได้จำนวนมากน้อยเท่าใด ?

Q : ถ้าเป็นโรงพยาบาลจะติดต่อขอรับต้องทำอย่างไร ?

Q : กรณีผู้ป่วยอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถมารับได้ทำอย่างไร ?

Q : สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้าง ?

Q : มีจำหน่ายที่ไหน ?

 
1
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด