คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

มูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00น.
โทร. 02-318-2815-7 ต่อ 1222, 098-2835313
Line ID: @difclinic

คลินิกทันตกรรม (สาขาคลองหลวง)

มูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00น.
โทร. 02-5646960-1, 098-2804377

คลินิกทันตกรรม
มูลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

อีกหนึ่งบริการสู่ประชาชนของมูลนิธิฯ
ที่สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตในประเทศ
อีกทั้งยังเป็นคลินิกสำหรับทดสอบ (Clinical Trial) นวัตกรรมด้านทันตกรรม
ที่ผลิตโดยมูลนิธิฯ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

คลินิกบริการทันตกรรม

สาขาพระราม 9
เปิดบริการทุก วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08:30 - 17:00 น.
โทร. 02-318-2815-7 ต่อ 1222
098-283-5313
Line: @difclinic


สาขาคลองหลวง
เปิดบริการทุก วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08:30 - 17:00 น.
โทร. 02-564-6960-1
098-280-4377

  • บริการทันตกรรมรากฟันเทียม
  • บริการทันตกรรมจัดฟัน
  • บริการทันตกรรมประดิษฐ์
  • บริการทันตกรรมป้องกัน
  • บริการศัลยกรรมช่องปาก
  • บริการตรวจวินิจฉัยโรคและเวชศาสตร์ช่องปาก
  • บริการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องปากและใบหน้า
  • บริการอุดฟัน (ทันตกรรมหัตถการ)
  • บริการปริทันวิทยา (รักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์)