คำถามที่พบบ่อย

ที่อยู่สำนักงาน:
157/4 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
หรือเข้าซอยวัดจำเนียรเสริม
(พระราม 9 ซอย 17)
จุดสังเกตคืออยู่หลังคลินิกศูนย์แพทยพัฒนา

ผู้มารับครั้งแรก มีสิทธิ์การรับที่ 16 ถ้วย (2 สลีป) เท่านั้น
เพื่อนำไปทดลองรับประทาน
** ผู้ป่วยโรคไต สามารถรับประทานได้วันละ 1 ถ้วย
(แนะนำโดยคุณหมอดุลยพร)
** ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถรับประทานได้วันละ 2 ถ้วย
(แนะนำโดยคุณหมอดุลยพร)
- สิทธิ์การมารับครั้งต่อไป สามารถรับได้สัปดาห์ละ 6 สลีป (48 ถ้วย)

Website: www.dent-in-found.org
Facebook Fanpage: มูลนิธิทันตนวัตรกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์
โทรศัพท์: 02-318-2351-55 ต่อ 1420, 1416
หรือ 062-549-8146

การมารับครั้งแรก เอกสารที่จะต้องนำมา
1. สำเนา บัตรประชาชน ผู้ป่วย
2. สำเนา บัตรประชาชน ผู้มารับแทน (ถ้าผู้ป่วยไม่ได้มาเอง)
3. สำเนาเอกสารแสดงโรคที่เป็น เช่น ใบรับรองแพทย์ บัตรนัดฉายรังสี/คีโม
(*** กรณีผู้สูงอายุ ไม่ป่วย ไม่ต้องแนบเอกสาร ข้อ 3 ก็ได้ โดยครั้งต่อไปให้ใช้บััตรผู้ช่วยที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ กรณีเปลี่ยนคนมารับ ให้แนบสำเนาบัตรคนมารับคนใหม่)
ช่องการติดต่อสอบถาม ดังนี้
โทรศัพท์ 02 318 2351-5 ต่อ 1416 หรือ 1420
มือถือ 062 549 8146
Line ID : @dent_in_found
Facebook: dentalinnovation40
กิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์มีทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.00

ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เรียนเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตรกรรมในพระบรมราชูปภัมภ์ พร้อมระบุยอดผู้ป่วยและแนบรายชื่อมากับเอกสารเพื่อพิจารณาจำนวนที่จะได้รับ

ยังไม่มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แต่มีการเปิดให้ขอรับได้และสามารถช่วยสมทบทุน เพื่อสนับสนุนการผลิต โดยสามารถบริจาคได้ทางหน้าเว็บ หรือที่มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่ศรีษะ-ลำคอ
ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว/กลืน
ผู้สูงอายุ

ปัจจุบันยังคงแจกที่มูลนิธิที่เดียวเท่านั้น หากไม่สามารถเข้ามารับด้วยตนเองสามารถให้ญาติมารับแทนได้ โดยขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการประสานงานกับ รพ. ในแต่ละจังหวัดอยู่ หาก รพ.ใดเป็นจุดแจกเพิ่มเติมทางมูลนิธิฯ จะทำการแจ้งให้ทราบทาง Facebook
หรือทางเว็บไซต์ www.dent-in-found.org