งานวิจัยและพัฒนา

  • แสดงทั้งหมด
  • เครื่องมือแพทย์
  • อาหารทางการแพทย์
  • บริการทางการแพทย์
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา)
อาหารทางการแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (เจลลี่โภชนา)

โครงการวิจัยและพัฒนารากฟันเทียม
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนารากฟันเทียม

โครงการศึกษายาฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก เพื่อป้องกันฟันผุและป้องกันโรคปริทันต์
อาหารทางการแพทย์

โครงการศึกษายาฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก เพื่อป้องกันฟันผุและป้องกันโรคปริทันต์

โครงการศึกษานวัตกรรมอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
อาหารทางการแพทย์

โครงการศึกษานวัตกรรมอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับเด็ก
อาหารทางการแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับเด็ก

โครงการวิจัยและพัฒนา กระดูกเทียม (Bone Filler)
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนา กระดูกเทียม (Bone Filler)

โครงการวิจัยและพัฒนา Bone-Anchored Maxillary Protraction (BAMP)
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนา Bone-Anchored Maxillary Protraction (BAMP)

โครงการวิจัยและพัฒนารากเทียมสำหรับยึดอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนารากเทียมสำหรับยึดอวัยวะเทียมบริเวณใบหน้า

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องสแกนฟันในช่องปากแบบ 3 มิติ
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องสแกนฟันในช่องปากแบบ 3 มิติ

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดตรึงกระดูกหักบริเวณศีรษะและใบหน้าสำหรับมนุษย์
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแผ่นดามกระดูกและสกรูยึดตรึงกระดูกหักบริเวณศีรษะและใบหน้าสำหรับมนุษย์

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันเรซิน ชนิดแข็งตัวด้วยแสง
เครื่องมือแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันเรซิน ชนิดแข็งตัวด้วยแสง

โครงการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
อาหารทางการแพทย์

โครงการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอาหารทางการแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นํ้าลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มี ภาวะปากแห้งนํ้าลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)
อาหารทางการแพทย์

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นํ้าลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มี ภาวะปากแห้งนํ้าลายน้อย (วุ้นชุ่มปาก)

โครงการผลของเจลลี่โภชนาผสม สารพีอีไอทีซี (PEITC) ต่อการกำจัดพิษ ของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่
อาหารทางการแพทย์

โครงการผลของเจลลี่โภชนาผสม สารพีอีไอทีซี (PEITC) ต่อการกำจัดพิษ ของสารก่อมะเร็งในคนสูบบุหรี่